tisdag 17 november 2015

Det ideella arbetet med flyktingar 30 oktoberInfo, reflektioner och spaningar om det ideella arbetet med flyktingar i Stockholm – läs om du vill och orkar.

Jag har i flera dagar tänkt skriva om det pågående flyktingarbetet men har inte kommit till skott. Det beror nog helt enkelt på att situationen med transitflyktingar i Stockholm har lugnat sig och att jag därför inte känt samma tryck som tidigare efter mer information.

Utifrån att jag den sista månaden haft en daglig uppgift i den så kallade Boendeförmedlingen i Stockholm kan jag konstatera att behovet av sovplatser till transitflyktingar minskat. För en månad sedan behövde 6-700 personer varje dygn någonstans att sova över natten innan de fortsatte sin resa till andra städer eller länder. Den här veckan har det varit ungefär 100 personer per dygn med samma behov. Det är skönt. Att hantera 100 personers behov av sovplats, sängkläder, mat, vinterkläder etc. är väldigt mycket enklare än att hantera 700 personers motsvarande behov.

Jag tror minskningen beror på att fler söker asyl i Tyskland eller i Sverige istället för att åka till Finland. Mig veterligen har inte trycket på Migrationsverket minskat så minskningen ska inte tolkas som en generell minskning av flyktingströmmen. Det positiva med att transitströmmen minskar (eller om den mer eller mindre skulle upphöra) är att vi då i huvudsak ”bara” har den vanliga kategorin med asylsökande flyktingar och papperslösa att hantera.

I det relativa lugn som råder just nu kan man unna sig att tänka tillbaka och känna en smula stolthet över att vi med gemensamma krafter i civilsamhället, och med hygglig myndighetssamverkan, lyckades undvika det kaos med trötta, hungriga, sovande och tältande flyktingar som vi sett på TV från andra städer i Europa.
 
Det relativa lugnet betyder dock inte att arbetet står still. Det är fortfarande en rad boenden som varje dag håller öppet. Likaså håller mottagningsfunktionen på Stockholm C öppet varje dag. Mattältet och transportfunktionen med ”ideella taxis” håller också igång om än med väldigt sköra förutsättningar. Mottagningsfunktionen väntar på en ny lösning i samarbete med Stockholms stad m.fl. Det är helt enkelt inte hållbart att ha frysande volontärer och flyktingar i infrauppvärmda tält.

En annan praktikalitet under utveckling är en "matsamordningsfunktion”. För att undvika att vissa ställen har för mycket mat samtidigt som andra saknar har en grupp bildats för att samordna de resurser som finns. Alla boenden och mattältet på centralen har behov av samma basvaror t ex te, socker, ägg, bröd och frukt. Flera ställen har också behov av råvaror till varm mat och på vissa ställen finns även behov av färdiglagad mat då köken kan vara underdimensionerade i förhållande till antalet flyktingar. Det känns bra att det nu finns en grupp som arbetar med att förbättra detta och som kan ta kontakt med grossister och tillverkare och att även olika ”matlagargäng” kan ingå i ett sammanhang.
En fortsatt aktuell fråga för föreningar och församlingar som erbjuder sovplatser är insamling av vinterkläder, underkläder, t-shirts, mjukisbyxor (funkar både att sova i, som långkalsonger och som ombytesbyxor), hygienartiklar eller pengar till inköp av det nämnda. I det arbetet kan många bidra. Trots att vi nu är på en lägre nivå än tidigare behövs mellan 700-1000 kalsonger i veckan i Stockholm – bara till målgruppen transitflyktingar. Och helst i storlek medium. Kalsongbranschen måste haft ett enormt uppsving denna höst.


Om första fasen av flyktingarbetet var supersnabb organisering av människor och resurser så har den andra fasen varit att utveckla rutiner och skapa hållbarhet.

Vad nästa fas blir vet ingen. Men jag tror att ett rimligt antagande är att flera av de ideella aktörerna på sikt (om strömmen av transitflyktingar är fortsatt liten) kommer att gå över till att arbeta med asylsökande flyktingar på flyktingförläggningar. De får förvisso mat i magen och tak över huvudet på flyktingförläggningarna men de har också andra behov som behöver tillfredsställas. Behov som jag tror att den ideella sektorn är bättre lämpad att möta än myndigheter. De ideella organisationerna är ju bra på att samla in vinterkläder, leksaker, arrangera språkcaféer och stödja och stötta människor på olika sätt.

Det är förvisso mörkt och trist i november men låt inte novembermörkret tränga in i era hjärtan. Vi måste tillsammans bekräfta för varandra och andra att vi gör världen lite vackrare och ljusare när vi oegennyttigt hjälper de som behöver hjälp oavsett om det är flyktingar, missbrukare eller släktingar. Vårt engagemang och vår framtidstro är en viktig motkraft mot de som utför illdåd, skrämmer oss med bränder och på så sätt hotar tilliten mellan människor i vår stad.

Tack alla fantastiska ideella människor för det ni gör i IOGT-NTO, Svenska kyrkans olika församlingar, Islamic Relief, Refugee Welcome Stockholm, Stadsmissionen, Katolska kyrkan, Kulturföreningar, Frälsningsarmén, lokala nätverk, Läkare i Världen, Röda korset, Rädda barnen med flera. Tack också till alla enskilda personer som bidrar på olika sätt – med pengar, med bilkörning, med mat eller rena lakan – ni är också guld värda! Och tack till alla företag och affärer som ger gåvor, rabatter och ställer upp på olika sätt.

Jag blir glad när jag träffar er, pratar i telefon med er eller ser på Facebook vad ni gör! Hurra! Happy Halloween och Trevlig Allhelgonahelg på er alla!

Inga kommentarer: