lördag 2 juli 2011

Pressmeddelande: Sofia Modigh invald i KD:s partistyrelse

Följande pressmeddelande skickades idag till media i Västmanland och några media på alkohol- och narkotikaområdet.

"Kristdemokraternas Riksting valde idag Sofia Modigh, uppvuxen i Västerås, till ny partistyrelseledamot. Kristdemokraterna i Västmanland med flera pläderade för Sofia Modigh som fick ombudens stöd och därmed valdes in i partistyrelsen.

Sofia Modigh är 41 år och var Kristdemokraterna Västmanlands toppkandidat till riksdagen i valet 2010. Till vardags arbetar Sofia i familjeföretaget LGM Consulting och åt Unga KRIS. Sofia har också förtroendeuppdrag inom IOGT-NTO och är ledamot i insynsrådet för Statens Folkhälsoinstitut.

-Jag är glad och stolt över att ha blivit vald. I partistyrelsen vill jag vara en watchdog för den ideella sektorn. Kristdemokraternas politik ska gynna det civila samhället och får därför inte sätta käppar i hjulen för ideella organisationer, säger Sofia Modigh.

-Det behövs en regelförenkling för ideella sektorn. T ex borde krav på intyg av auktoriserade revisorer för bidrag till ungdomsorganisationer slopas på samma sätt som kravet på auktoriserade revisorer tagits bort för småföretagare, fortsätter Sofia Modigh.

Sofia Modigh är kanske mest känd för sitt långa alkohol- och narkotikapolitiska engagemang. Redan 1994 valdes Sofia Modigh till förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund och var en av de som satte bristen på stöd till barn till missbrukare på den politiska kartan. Det uppmärksammades när Sofia Modigh 1996 tilldelades Allmänna Barnhusets stora pris.

- Jag tycker det var bra att årets riksting beslutade att stå upp för Systembolagets försäljningsmonopol och att motionen med krav på licensierade butiker avslogs. Likaså är jag nöjd med att rikstinget gick på partistyrelsens linje och därmed inte biföll motionen som krävde ett ställningstagande för sprutbytesprogram för narkomaner. Kristdemokraterna är därmed fortfarande ett parti som står för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik, avslutar Sofia Modigh."   

Inga kommentarer: